Chord Kunci Gitar Slank – Aktor Intelektual


Intro : F F-F-D#
F

F
ku ingin menangis
F
lihat disana-sini
A#
apa yang sedang terjadi?
F
rakyat terinjak diinjak!!!

F
ini suasana ini
F
dan keadaan ini
A#
memanaskan hati..
F
aku tersentak tersentak !

G5 F5 D5 C5 D5 F
apa yang ku La ku kan
G5 F5 D5 C5 D5 F
apa i ni be lum per lu
G5 F5 D5 C5 D5 F
haruskah ku di am sa ja
G5 F5 D5 C5 D5 F
apa ju ga Be lum per lu

Intro : F-F-D#
F..

F
untuk kepentingan pribadi
F
dan memperkaya diri
A#
enggak peduli..
F
rakyat terdesak didesak !

G5 F5 D5 C5 D5 F
untuk membeli ba han ba han
G5 F5 D5 C5 D5 F
yang sangat di bu tuh kan
G5 F5 D5 C5 D5 F
terkunci da lam gu dang
G5 F5 D5 C5 D5 F
dengan harga yang gak ke ba yang

F
banyak cina melarat
F
apes kena disikat
A#
kadang seumat..
F
percaya akhirat nasionalisme kuat

F
kadang cina yang nekat
F
jadi konglomerat
A#
mengambil uang rakyat..
F
banyak bank terjerat di jerat

G5 F5 D5 C5 D5 F
mereka yang pa ling de kat
G5 F5 D5 C5 D5 F
sama ok num pe ja bat
G5 F5 D5 C5 D5 F
yang sering ba nyak nyu na
G5 F5 D5 C5 D5 F
duit ha ram pu nya rak yat

F-F-D#
habis diembat
F-F-D# F..
tapi selamat..

F
dendam lama terpendam
F
sama orang keturunan
A#
dan semakin menggeram
F
lakukan penjarahan bahkan perkosaan

G5 F5 D5 C5 D5 F
apa memang den dam ter pen dam
G5 F5 D5 C5 D5 F
sama sa nak ke tu ru nan
G5 F5 D5 C5 D5 F
Siapa yang cari ke un tu ngan
G5 F5 D5 C5 D5 F
di dalam ke sem pi tan

F
awas kita cuma ditunggangi
F
intelektual yang ambisi
A#
memancing anarki..
F
demi revolusi revolusi

G5 F5 D5 C5 D5 F
masih kita di je ja li
G5 F5 D5 C5 D5 F
dengan penuh jan ji jan ji
G5 F5 D5 C5 D5 F
kalau i tu ter ja di
G5 F5 D5 C5 D5 F
rakyat juga yang di kor ba nin

F-F-D#

F-F-D#
cuma ditunggangi
F-F-D#
intelektual ambisi
F-F-D#

F
"Astaghfirullohal Adzim Allahu Akbar
begitu jahatnya bangsaku
begitu kejamnya rakyatku
kemana keramahtamahan bangsaku
kemana? Kemana perginya? Allahu Akbar

F
dan ku tak sabar lagi
F
tak bisa menahan lagi
A#
untuk beraksi..
F
aku tergerak tergerak"

G5 F5 D5 C5 D5 F
harus kah aku la ku kan
G5 F5 D5 C5 D5 F
apa ini me mang per lu
G5 F5 D5 C5 D5 F
harus a ku la ku kan
G5 F5 D5 C5 D5 F
karna ini me mang per lu

F
aku terlalu emosi 'aku harus hadir'
F
gak bisa menahan diri
A# F
untuk bergerak bergerak

G5 F5 D5 C5 D5 F
ini ling ka ran se tan
G5 F5 D5 C5 D5 F
harus ba nyak ber kor ban
G5 F5 D5 C5 D5 F
masuk ling ka ran se tan
G5 F5 D5 C5 D5 F
banyak yang ja di kor ban

F-F-D#
bergelimpangan
F-F-D#
F-F-D#
darah di pinggir batu
Chord Lainnya: